Slide 1 Slide 3 Slide 4

Metoda nauczania

Z doświadczenia wiemy, że nie ma jednej doskonałej metody nauczania. Sam proces nauczania i uczenia się jest nie łatwą sztuką. Właśnie dlatego w LingArt łączymy różne techniki przekazywania i przyswajania wiedzy. 

 
MULTIMEDIA 


Z NOWINKAMI ZA PAN BRAT!

Komputer, telefon, tablet czy internet już dawno stały się integralną częścią naszego życia. Nie wyobrażamy sobie prowadzenia zajęć bez tych właśnie elementów.

W szkole LingArt wykorzystujemy przede wszystkim tablicę interaktywną, która angażuje w proces nauki nie tylko zmysł wzroku i słuchu ale również dotyku. Możemy na niej oglądać filmy, słuchać nagrań, grać w gry językowe, rysować, przesuwać obiekty lub uzupełniać luki przy użyciu palca. Jej użycie  pobudza zainteresowanie i zwiększa chęć aktywnego udziału w zajęciach! METODA KOMUNIKATYWNA


NIE ŁAM SIĘ! PRZEŁAM SIĘ! 

Wykorzystującmetodę komunikatywną systematycznie rozwijamy u naszych słuchaczy umiejętność wykorzystania języka w różnych sytuacjach (np. na dworcu, w sklepie, na lotnisku). Wykorzystujemy prawdziwe teksty z gazet, ulotki i przewodniki. Największy nacisk kładziemy na płynność wypowiedzi, rozumienia ze słuchu oraz wykorzystania struktur językowych w praktyce a przede wszystkim  POMAGAMY  PRZEŁAMYWAĆ  BARIERY JĘZYKOWE! 
 

GRY I ZABAWY Z JĘZYKIEM


BĘDZIE SIĘ DZIAŁO! BĘDZIE ZABAWA! 

Proces nauki nie może być nieprzyjemną przeprawą ale wspaniałą przygodą! Dlatego w szkole LingArt posiadamy bardzo duży zasób gier i niewyczerpane zasoby pomysłów, które na pewno docenią nie tylko dzieci ale również dorośli. Wykorzystanie gier na zajęciach wyzwala pozytywne pokłady energi... a przecież śmiech to zdrowie! :) 


GROUP DYNAMICS ACTIVITIES


CO CZTERY GŁOWY TO NIE JEDNA! 

Na zajęciach często pracujemy w parach lub grupach wykorzystując tak zwane „group dynamics activities” które skupiają się na rozwoju umiejętności negocjacji i dochodzenia do konsensusu w bardziej zaawansowanych grupach, (kładziemy nacisk na rozwój płynności wypowiedzi) oraz samej umiejętności pracy w zespole w grupach przedszkolnych. 


FISZKOTEKA
www.fiszkoteka.pl

ZAPAMIĘTAJ! NIE ZAPOMNIJ!


Słówek (a przede wszystkim czasowników frazalnych) uczymy się za pomocą tak zwanych fiszek czyli niewielkich karteczek z hasłem, słówkiem,  lub pytaniem na jednej stronie oraz  tłumaczeniem lub odpowiedzią na stronie odwrotnej. Słówko staramy się zapamiętać i wracamy do niego co drugie, trzecie zajęcia. Taki sposób nauki pozwala na szybsze zapamiętywanie, a zapamiętane   słownictwo z pierwszych zajęć pozostaje w użyciu i w pamięci słuchaczy również na ostatnich zajęciach! Od tego roku podejmujemy współpracę z portalem FISZKOTEKA! Dzięki czemu słuchacze będą mieli dostęp do Fiszek przez internet lub aplikację na telefon.

 

Na zajęciach przede wszystkim wymagamy Twojej Maksymalnej Aktywności Językowej nie zależnie od tego czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z językiem czy już posiadasz bagaż doświadczeń językowych!


Treochę techniki i człowiek się gubi? Co to jest tablica interaktywna?


Po podłączeniu tablicy interaktywnej z rzutnikiem i komputerem i skierowaniu obrazu na powierzchnię tablicy nauczyciel i uczniowie widzą duży obraz i mogą sterować pracą komputera stojąc przy tablicy. Palec zastępuję mysz komputerową i klawiaturę. Np. podwójne klikniecie na ikonę uruchamia wybrany program. Tablica jest dużym ekranem komputerowym ale również zastępuje myszkę i klawiaturę. Oczywiście taka tablica również potrafi to samo co inne tablice tradycyjne. Można po niej pisać cyfrowym atramentem. Najważniejszą zaletą wykorzystania takiej tablicy jest możliwość zapisania wszystkiego co dzieje się na jej powierzchni. Tak zapisany materiał możemy np. wysłać uczniom po lekcji. Dzięki czemu uczniowie skupiają się nad sednem problemu a nie na bezmyślnym przepisywaniu tekstu z tablicy. Tablica interaktywna jest środkiem który niewątpliwie urozmaica zajęcia.

Co jest takiego niezwykłego w tablicy interaktywnej?

  1. Tablica jest multisensoryczna. Proces zdobywania wiedzy odbywa się nie tylko za pomocą zmysłu wzroku i słuchu ale również dotyku. Elementy te pozwalają na większe zaangażowanie ucznia w lekcję, pobudzają jego zainteresowanie i wzmacniają chęć udziału w zajęciach.
  2. Tablica pozwala na znalezienie wspólnej płaszczyzny między nauczycielem a podopiecznymi. Młode pokolenie, wychowane w zdigitalizowanym świecie świetnie odnajduje się w rzeczywistości IT. To czego nauczą się na zajęciach mogą później wykorzystać w multimediach.
  3. Wyjątkową właściwością tablic interaktywnych jest możliwość wykorzystania ćwiczeń interaktywnych. Pozwalają one uczniom wchodzić w fizyczne interakcje z wyświetlanym na powierzchni tablicy materiałem przez przesuwanie liter, cyfr, obrazów, dobieranie czy uzupełnianie brakujących informacji za pomocą swoich rąk. Zmienia to styl nauczania i daje nowe dynamiczne doświadczenia. Wspomaga proces nauczania u kinestetyków i wzrokowców. 
Poziomy nauczania w szkole LingArt:
 

POZIOM 1
 

A1  STARTER / ELEMENTARY ARTIST  
 POCZĄTKUJĄCY/ PODSTAWOWY
 
   PODSTAWY

POZIOM 2
 
 
A1  ELEMENTARY ARTIST +
 PODSTAWOWY 
POZIOM 3
 

A2  PRE - INTERMEDIATE ARTIST 
       ŚREDNI NIŻSZY
 
 
 
 
  POSTĘPY
 
 

POZIOM 4
 
 

A2  PRE – INTERMEDIATE  ARTIST+   
       ŚREDNI NIŻSZY 
 

POZIOM 5
 

B1  INTERMEDIATE ARTIST
 ŚREDNI
 
  EFEKTYWNOŚĆ

POZIOM 6
 

B1 INTERMEDIATE ARTIST +
 ŚREDNI WYŻSZY
 

POZIOM 7
 
 
B2 UPPER - INTERMEDIATE ARTIST
     DOSKONALENIA JĘZYKOWEGO
 SAMODZIELNOŚĆ
POZIOM 8
B2 UPPER- INTERMEDIATE ARTIST+
      DOSKONALENIA JĘZYKOWEGO
 
POZIOM 9 C1 ADVANCED ARTIST
      ZAAWANSOWANY  
                   
                                   
 PŁYNNOŚĆ

 

POZIOM 10

 
C2 ADVANCED ARTIST
      ZAAWANSOWANY
 
 BIEGŁOŚĆ