Slide 1 Slide 3 Slide 4

LingArt Juniors

LingArt JUNIORS 

Kurs przeznaczony jest dla dzieci klas I-III. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu przez 55 minut. Grupy liczą od 4-8 osób.

Zajęcia oparte są na metodzie komunikatywnej z wykorzystaniem „group dynamics activities”, tablicy interaktywnej oraz e-book’ów. Dzięki połączeniu tych elementów słuchacz staje się bardziej aktywny i chętny do współpracy z rówieśnikami a przede wszystkim uczy się komunikować przez komunikowanie!
Książka: Smilies (Express Publishing)

LingArt JUNIORS +

Kurs przeznaczony jest dla dzieci klas IV-VI. Zajęcia odbywają się raz  lub dwa razy w tygodniu przez 55 minut. Grupy liczą od 4-8 osób. 
Zajęcia oparte są na metodzie komunikatywnej z wykorzystaniem „group dynamics activities”, tablicy interaktywnej oraz e-booków. Dzięki połączeniu tych elementów słuchacz staje się bardziej aktywny i chętny do współpracy z rówieśnikami a przede wszystkim uczy się komunikować przez komunikowanie!
Książka: "Our world" (National Geographic) 


 NOWOŚĆ 2019/2020    MUSICAL ENGLISH 


 


Ilość jednostek lekcyjnych: 30 x 55 min. 
Każdy piątek o 17:00. 
Ilość dzieci w grupie: od 4-8. 
Miesięczny koszt: 63 zł 
Nauczyciel: Wioletta Mika (absolwentka brytyjskiej uczelni; specjalizacja: muzyka oraz zajęcia teatralno-muzyczne z dziećmi)


Kurs jest uzupełnieniem kursu podstawowego LingArt Juniors. Zajęcia mają na celu nauczanie języka angielskiego poprzez różnorodne gry i zabawy językowe z równoczesnym wykorzystaniem piosenek angielskich, tańca, rytmiki oraz instrumentów. Poprzez muzykę dzieci nabierają wrażliwości językowej. Zwracają większą uwagę na intonację i rytm czyli tak zwaną „melodię” danego języka oraz szybciej zapamiętują słówka i zwroty z ich ulubionych piosenek. Kurs jest podzielony na kilka bloków. Każdy blok składa się z 2-3 zajęć.(W zależności od trudności piosenki). Po każdym bloku następuje powtórka materiału. Kurs prowadzony jest bez podręcznika. Jest to nasz autorski program. Po każdych zajęciach nasi mali kursanci otrzymują materiały dodatkowe do wykonania z rodzicem oraz listę zwrotów i słówek przerabianych na zajęciach.