Slide 1 Slide 3 Slide 4

Inni o nas

Zapytaliśmy naszych słuchaczy dlaczego uczą się  języka angielskiego i dlaczego
w Naszej szkole językowej! 


Uczę się angielskiego ponieważ pomaga mi to w dogadaniu się z rodziną anglojęzyczną i jest to coś co lubię. Lubię nauczycieli w LingArt ponieważ są mili i dobrze uczą. Najbradziej podoba mi się SPEAKING!
Julia D. 3 klasa gimnazjum

Uczę się angielskiego bo wszkole mamy słaby angielski. A tutaj najbardziej podobają mi się rebusy i zagadki a nUajbardziej historyjki. 
Kuba N. 3 klasa podstawówki

Uczę się angielskiego żeby umieć w przyszłości się porozumieć. Dlaczego tutaj? Bo tutaj jest fajnie i jest tablica interaktywna. 
Anonim 

Uczę się angielskiego bo jest przydatny i dobrze mi się tutaj uczy. 
Marysia Nycz VI klasa szkoła podstawowa

In my opinion knowing English is one of the most essential skills. I like LingArt atmosphere and teachers. During classes I like that we actually speak English not only learn vocabulary and grammar.(Moim zdaniem znajomość angielskiego jest jednym z podstawowych zdolności. Lubię atmosferę  i nauczycieli w LingArt. Podczas zajęć podoba mi się że nie tylko uczymy się słówek i gramatyki ale przede wszytkim mówimy po angielsku
Jan Zarudzki I klasa liceum

English is very useful because I can speak with people from other countries, I use English in games too. I started learning English here because my friends were here.(Angielski jest bardzo przydatny ponieważ mogę się porozumieć z ludźmi z innych krajów oraz ułatwia mi granie w gry komputerowe. Zacząłem się tutaj uczyć ponieważ moi koledzy tu chodzili)
Piotr Moś 2 klasa gimnazjum

Angielski jest dosyć trudny a w pobliżu nie ma dobrych szkół językowych dlatego daję ***** dla LingArt.
Zozolek 6 klasa szkoła podstawowa

Uczę się angielskiego dlatego że jest mi potrzebny. Chcę otworzyć kawiarnię. Dlaczego tutaj? Ponieważ jest blisko, nauczymy się czegoś i mamy  fajną Panią Kasię!
Marta Horodeńska 6 klasa szkoła podstawowa

Dowiedziałem się o angielskim od koleżanki. Na angielskim podobają mi się rebusy, zagadki a najbardziej historyjki. 
Jakub N. 3 kl szkoła podstawowa

I learn English because it will be useful and I wanna know more than we learn at school. Why here? Because I like students and the teacher and it's cheaper than in other language schools.( Uczę się angielskiego ponieważ przyda mi się w przyszłości  i chcę wiedzieć więcej niż w tego co uczymy się w szkole. Dlaczego tutaj? Ponieważ lubię uczniów i nauczyciela i jest taniej niż winnych szkołach.)
Sara Froń 2 klasa gimnazjum

Lubię się uczyć angielskiego bo można się dogadać z ludźmi z całego świata!
Julia Z. 3 klasa szkoła podstawowa
 
Angielski jest dosyć trudny a w pobliżu nie ma dobrych szkół językowych dlatego daję ***** dla LingArt.
Zozolek 6 klasa szkoła podstawowa

Język angielski może nam się przydać w przyszłości ponieważ jest ciekawy. Uczę się tutaj po prostu bo jak dla mnie to najlepsza szkoła w której się kiedykolwiek uczyłam. 
Patrycja D. 1 klasa gimnazjum 

Lubię się uczyć angielskiego bo można się dogadać z ludźmi z całego świata!
Julia Z. 3 klasa szkoła podstawowa